OSNOVNI MATERIJAL:

Šamotni agregat, vatrostalni cement, aditivi.

POTROŠNJA:

cca 2,5kg suhog materijala/m2.

PAKIRANJE:

Višeslojne papirne vreće sa zaštitnom folijom po 5 kg ili 25 kg.

SKLADIŠTENJE:

U tvornički zatvorenoj ambalaži u suhoj prostoriji.

ROK UPOTREBE:

U neotvorenoj ambalaži 12 mjeseci.

PRIMJENA:

Za popravku svih vrsta ložišta. Za ozid raznih vrsta ognjišta, krušnih peći, kamina i peći na čvrsto gorivo u domaćinstvu. Za spajanje šamotnih cijevi pri zidanju dimnjaka. Za montažu livenih kamina.

Vatrostalno ljepilo se koristi za temperature do 1200 (0C).

UGRADNJA:

  • Površina na koju se nanosi ljepilo mora biti čista i bez prašine. Miješanje vatrostalnog ljepila se vrši 5  min. nakon dodatka  odgovarajuće količine vode.
  • Dozvoljena temperatura pri ugradnji je +5 (0C ) do 30 (0C).