Grit za pjeskarenje

Proizvodnja i distribucija abrazivnog grita za pjeskarenje.
Vršimo pjeskarenje raznih vrsta metala.

GRIT Abraziv za pjeskarenje.

proizvodnja grita i pjeskarenje.

Grit

Grit ima vrlo visoku čvrstoću i abrazivnost. Granule grita su oštre i ivičaste. Prilikom pjeskarenja ovim abrazivom postiže se ravnomjerno hrapava i oštra površina (emajliranje, metalizacija …). Koristi se kod pjeskarenja pod visokim tlakom u otvorenim i zatvorenim prostorima. S gritom se odstranjuju rđa, kamenac, boja i druge nečistoće s čeličnih ili drugih tvrdih površina. Osim što se koristi za čišćenje upotrebljava se i za postizanje većeg profila površina. To je idealna priprema površine prije nanošenja zaštitnog premaza.

Grit je najbolja alternativa kvarcnom pijesku, čija je upotreba s ekološkog i zdravstvenog vidika sporna. Granos ima veću čvrstoću, tvrdoću i abrazivnost od kvarcnog pijeska, zbog čega se može više puta reciklirati. Granos sadrži puno manje prašine, zbog čega je i prisutnost prašine pri pjeskarenju ovim materijalom manja. Granos je svestrano upotrebljiv, tako da ga se koristi pri odstranjivanju prljavštine, hrapavljenju, pripremi predmeta prije nanošenja površinske zaštite i.t.d.. Hrapavost površine nakon pjeskarenja troskom je ovisna o granulaciji. Grit je mineralni abraziv koji nije magnetan, nije agresivan ni topiv, te ne sadrži slobodnih čestica prašine koja izazivaju silikozu.

Pjeskarenje

Pjeskarenje je tehnološki postupak odstranjivanja raznih nečistoća sa različitih površina uz pomoć abrazivnog sredstva. Pjeskarenje znači čišćenje površine i istovremeno pripremu površina za daljnju obradu, kao što je npr. varenje, bojanje itd.

KEMIJSKA ANALIZA

Kemijski parametar: % (mas.)
Silicijev dioksid. Sio2 40.3 – 44.5
Željezni oksid. Fe2O3 8.1 – 11.3
Aluminijev oksid. Al2O3 17.2 – 20.2
Titanov dioksid. TiO2 1.0 – 1.8
Kalcijev oksid. CaO 19.4 – 22.7
Magnezijev oksid. MgO 2.8 – 3.3
Natrijev oksid. Na2O 0.2 – 0.3
Kalijev oksid. K2O 1.0 – 1.3
Natrij klorid. NaCI 0.0045 – 0.0052

Izvještaj o analizi Abraziva
GRIT – abraziv za čišćenje mlazom,
Kemijske i fizikalne analize.
Cemtra d.o.o. za kontrolu kvalitete i ekologije

    Preuzmite katalog