OSNOVNI MATERIJAL:

Vatrostalni agregat, vatrostalni cement, aditivi

POTROŠNJA:

2,3 t/m3

PAKIRANJE:

Višeslojne papirnate vreće sa zaštitnom folijom po 25 kg.

SKLADIŠTENJE:

U suhoj prostoriji na paleti.

ROK UPOTREBE:

U neotvorenoj ambalaži 6 mjeseci.

PRIMJENA:

Izrada i sanacija vatrostalnih obloga u toplotnim agregatima za temperature do 1350 (0C) (Vagoneti tunelskih i komornih peći, kotlovi u kotlanama i termoelektranama, dimovodni kanali, razni gorionici, kupolne peći, kamini, razna ognjišta,…). Termobeton je izrazito termostabilan i ima naglašenu otpornost na agresivnost goriva sa sadržajem sumpora.

UGRADNJA:  

  • Vatrostalni beton se ugrađuje livenjem i vibriranjem.
  • Podloga mora biti temeljito očišćena, sa navarenim ankerima.
  • Materijal se miješa u snažnoj miješalici ili u prikladnoj posudi sa jakim mikserom, uz dodatak 11,2 litra  vode na 100 kg suhe mase, do pojave otekućenja. Potrebna količina vode, doda se odjednom. Voda mora da bude čista, temperature 15‐20 (0C).
  • Prethodno se postavi oplata, koja mora biti čvrsta i premazana zaštitnim premazom. Kod radova većeg obujma ne smije se vršiti prekidanje radova. Po završetku radova površina se zaravna. Materijal se mora ugraditi u roku 15 minuta od završetka miješanja.
  • U periodu očvršćivanja, koji traje 24h beton održavati vlažnim. Sušenje na zraku traje 24h, zatim se zagrije do 150 (0C) i drži 12h. Brzina podizanja temperature od 150 (0C) do 650 (0C) iznosi 15 (0C/h). Na 650 (0C) držati temperaturu konstantnom 10h a zatim zagrijati do radne temperature brzinom 50 (0C/h).
  • Dozvoljena temperatura pri ugradnji je + 5 do + 30 (0C).