OSNOVNI MATERIJAL:

Vatrostalni agregat, vatrostalni cement.

POTROŠNJA:

1,9 t/m3.

PAKIRANJE:

Višeslojne papirnate vreće sa zaštitnom folijom po 5 kg i 25 kg.

SKLADIŠTENJE:

U suhoj prostoriji na paleti.

ROK UPOTREBE:

U neotvorenoj ambalaži 6 mjeseci.

Termobeton

TERMOBETON TB-4

PRIMJENA:

Termobeton TB-4 se koristi za izradu i sanaciju vatrostalnih obloga u toplotnim agregatima za temperature do 1200 (0C) (Vagoneti tunelskih i komornih peći, kotlovi u kotlanama i termoelektranama, dimovodni kanali, razni gorionici, kupolne peći, kamini, razna ognjišta,…).

UGRADNJA:  

  • Vatrostalni termobeton se ugrađuje livenjem i vibriranjem.
  • Podloga mora biti temeljito očišćena, sa navarenim ankerima.
  • Materijal se miješa u čistoj miješalici 2 min. u suhom stanju a zatim još 6 min. nakon dodatka 8-12 litara vode na 100 kg suhe mase. Potrebna količina vode, doda se odjednom. Voda mora da bude čista, temperature 15-20 (0C).
  • Prethodno se postavi oplata, koja mora biti čvrsta i premazana zaštitnim premazom. Kod radova većeg obujma ne smije se vršiti prekidanje radova. Po završetku radova površina se zaravna.
  • U periodu očvršćivanja, koji traje 24h beton održavati vlažnim. Sušenje na zraku traje 24h, zatim se zagrije do 150 (0C) i drži 12h. Brzina podizanja temperature od 150 (0C) do 650 (0C) iznosi 15 (0C/h). Na 650 (0C) držati temperaturu konstantnom 10h a zatim zagrijati do radne temperature brzinom 50 (0C/h).
  • Dozvoljena temperatura pri ugradnji Termobetona TB-4 je + 5 do + 30 (0C) , a ako je niža dodavati aditive protiv mržnjenja.