OSNOVNI MATERIJAL:

Vatrostalni agregat, vatrostalna glina, aditivi.

POTROŠNJA:

cca 1,77 kg suhog materijala/m2.

PAKIRANJE:

Višeslojne papirnate vreće sa zaštitnom folijom po 20 kg.

SKLADIŠTENJE:

U suhoj prostoriji na paleti.

ROK UPOTREBE:

U neotvorenoj ambalaži neograničen.

PRIMJENA:

Za ozid termoizolacijskih opeka.

UGRADNJA:  

Termoizolacijska opeka  na koju se nanosi malter mora biti suha i bez prašine. Miješanje maltera vrši se u miješalici ili ručno i to prvo 2 min u suhom stanju, a zatim još 5 min nakon dodavanja odgovarajuće količine vode. Voda mora biti čista, temperature 15-20 ( 0C ). Izmiješani malter ostaviti da stoji 5-10 min, a zatim ga ponovo kratko promiješati kada postane spreman za upotrebu. 

Najniža dozvoljena temperatura pri ugradnji je +5 ( 0C ).