OSNOVNI MATERIJAL:

Vatrostalni agregat, kemijsko vezivo, aditivi

POTROŠNJA:

cca 3 kg/m2

PAKIRANJE:

Plastične kante.

SKLADIŠTENJE:

U suhoj prostoriji na paleti.

ROK UPOTREBE:

U neotvorenoj ambalaži 1 mjesec.

PRIMJENA:

Za ozid šamotnih opeka. Debljina fuge je 1-2 ( mm ).  

UGRADNJA:  

  • Šamotna opeka na koju se nanosi malter mora biti suha i bez prašine. Kit se isporučuje pripremljen za ugradnju pakovan u plastične kante. Prije početka ugradnje kit se promiješa odgovarajućim alatom.
  • Najniža dozvoljena temperatura pri ugradnji je +5 ( 0C ).