OSNOVNI MATERIJAL:

Vatrostalni izolacioni agregat, vatrostalni cement, aditivi

POTROŠNJA:

0,64 t/m3.

PAKIRANJE:

Višeslojne papirnate vreće sa zaštitnom folijom.

SKLADIŠTENJE:

U suhoj prostoriji na paleti.

ROK UPOTREBE:

U neotvorenoj ambalaži 6 mjeseci.

PRIMJENA:

Za zaštitu turbina u termoelektranama.

UGRADNJA:  

Prije korištenja materijal se izmiješa u čistoj miješalici ili ručno, uz dodatak od cca 60 ( % ) vode na suhu masu. Ugradnja se vrši livenjem, krpljenjem ili torkretiranjem. Izolacijski beton očvršćava za 24-48 sati. Vrijeme očvršćivanja je u toplim uvjetima kraće a u hladnim duže.

Preporučuje se ugradnja izolacijskog betona na temperaturi od +5 ( 0C ) do +30 (0C ).

Proces hidrauličnog očvršćivanja prati oslobađanje toplote pa je beton potrebno povremeno vlažiti vodom u prvih 24 sata.

Orijentacioni režim zagrijavanja je slijedeći:

  • Sušenje na zraku 1-2 dana.
  • Zagrijavanje do 150 ( 0C ) u roku od 24 sata.
  • Držanje na temperaturi 150 (0C) 10 sati.
  • Zagrijavanje od 150 ( 0C ) do 380 ( 0C ) brzinom 7 ( 0C/h ).
  • Držanje na temperaturi 380 ( 0C ) 10 sati.
  • Zagrijavanje od 380 ( 0C ) do radne temperature brzinom od 50 ( 0C/h ).