OSNOVNI MATERIJAL:

Visokoaluminatni agregat, aditivi

POTROŠNJA:

2,78 t/m3.

PAKIRANJE:

Višeslojne papirnate vreće sa zaštitnom folijom.

SKLADIŠTENJE:

U suhoj prostoriji na paleti.

ROK UPOTREBE:

U neotvorenoj ambalaži 6 mjeseci.

PRIMJENA:

Ovaj beton se koristi u aluminijskoj industriji zbog ekstremne otpornosti na prodor tečnog aluminija.

UGRADNJA:  

  • Beton se u suhom stanju u čistoj miješalici miješa 1 min, a nakon dodatka vode još 4 min. Potreban dodatak vode je 6,2 (%) a preporučuje se dodati odjednom. Ugradnja se vrši vibriranjem. Šabloni se prethodno očiste i premažu sredstvom za šablone radi boljeg vađenja. Vrijeme pripreme je do 3,5h, kod temperature zraka 20 (0C). Kod nižih temperatura zraka vrijeme pripreme se produžava, a kod viših reducira. Vrijeme vezivanja do uklanjanja obloge je 7-8 sati zavisno od debljine sloja. Ugradnja se ne smije vršiti na temperaturi ispod + 5 (0C). Ukoliko se ugradnja vrši na preostali ozid od vatrostalnog materijala, isti treba prethodno navlažiti. Sidra treba prethodno premazati.
  • Nakon vezivanja sušenje na zraku traje 24h. Od 20 (0C) do 160 (0C) zagrijavati brzinom 20 (0C/h). Na 160 (0C) držati 5h ili sve dotle dok ne prestane isparavanje. Od 160 (0C) do radne temperature zagrijavati brzinom 75 (0C/h). Na radnoj temperaturi držati 4h a potom lagano ohladiti do 20 (0C) i vizualno pregledati.