OSNOVNI MATERIJAL:

Visokoaluminatni agregat, aditivi

POTROŠNJA:

2,91 t/m3.

PAKIRANJE:

Višeslojne papirnate vreće sa zaštitnom folijom po 25 kg.

SKLADIŠTENJE:

U suhoj prostoriji na paleti.

ROK UPOTREBE:

U neotvorenoj ambalaži 6 mjeseci.

Vatrostalni materijali

PRIMJENA:

Zbog visoke otpornosti na habanje i dobre termostabilnosti koristi se za oblaganje izlazne zone rotacionih peći u cementnoj industriji, kao i za sva mjesta u industrijskim pećima izloženim visokim temperaturama, abraziji i naglim temperaturnim promjenama.

UGRADNJA:  

  • Vatrostalni beton bez cementa se dobro izmiješa u čistoj miješalici. Vrijeme miješanja u suhom stanju je 1 min, a nakon dodatka vode 4 min.
  • Potreban dodatak vode je 4,72 (%). Preporučuje se da se doda odjednom.
  • Ugradnja bez cementnog vatrostalnog betona VB-8NCC vrši se vibriranjem. Veće površine moraju se podijeliti na manja polja 0,8×0,8 m, pri čemu treba predvidjeti i fuge.
  • Šabloni se prethodno očiste, premažu sredstvom za šablone radi boljeg vađenja.
  • Vrijeme pripreme je 30-60 min, kod temperature zraka +20(0C). Kod nižih temperatura zraka vrijeme pripreme se produžava, a kod viših reducira.
  • Vrijeme vezivanja do uklanjanja obloge je 4-5 sati, zavisno od debljine sloja.
  • Ugradnja se ne smije vršiti na temperaturi ispod +5(0C).
  • Ukoliko se ugradnja vrši na preostali zid od vatrostalnog materijala, isti treba prethodno navlažiti.
  • Sidra treba prethodno premazati.
  • Nakon vezivanja sušenje na zraku traje 24h. Od 20(0C) do 160(0C) zagrijavati brzinom 20(0C/h). Na 160(0C) držati 5h ili sve dotle dok ne prestane isparavanje. Od 160(0C) do radne temperature zagrijavati brzinom od 75 (0C). Na radnoj temperaturi držati 4h a potom lagano ohladiti do 20(0C) i vizualno pregledati.