OSNOVNI MATERIJAL:

Vatrostalni agregat, vatrostalni cement

POTROŠNJA:

2,1 t/m3.

PAKIRANJE:

Višeslojne papirnate vreće sa zaštitnom folijom po 25 kg.

SKLADIŠTENJE:

U suhoj prostoriji na paleti.

ROK UPOTREBE:

U neotvorenoj ambalaži 6 mjeseci.

Vatrostalni materijali

PRIMJENA:

Izrada i sanacija vatrostalnih obloga u toplotnim agregatima za temperature do 1400 (0C) (Vagoneti tunelskih i komornih peći, kotlovi u kotlanama i termoelektranama, dimovodni kanali, razni gorionici, anodna peć, rotacione i šahtne peći, peći u keramičkoj industriji,…).

UGRADNJA:  

  • Vatrostalni beton se ugrađuje torkretiranjem i ručnim nanošenjem.
  • Vatrostalni beton se ugrađuje livenjem i vibriranjem.
  • Podloga mora biti temeljito očišćena, sa navarenim sidrima.
  • Materijal se miješa u čistoj miješalici 2 min. u suhom stanju a zatim još 6 min. nakon dodatka 10-11 litara vode na 100 kg suhe mase. Potrebna količina vode doda se odjednom. Voda mora da bude čista, temperature 15-20 (0C).
  • Prethodno se postavi oplata, koja mora biti čvrsta i premazana zaštitnim premazom. Kod radova većeg obima ne smije se vršiti prekidanje radova. Po okončanju radova površina se zaravna.
  • U periodu očvršćivanja, koji traje 24h beton održavati vlažnim. Sušenje na zraku traje 24h, zatim se zagrije do 150 (0C) i drži 12h. Brzina podizanja temperature od 150 (0C) do 650 (0C) iznosi 15 (0C/h). Na 650 (0C) držati temperaturu konstantnom 10h a zatim zagrijati do radne temperature brzinom 50 (0C/h).
  • Dozvoljena temperatura pri ugradnji je + 5 do + 30 (0C) , a ako je niža dodavati aditive protiv mržnjenja