OSNOVNI MATERIJAL:

Visokoaluminatni agregat, aditivi

POTROŠNJA:

2,59 t/m3.

PAKIRANJE:

Višeslojne papirnate vreće sa zaštitnom folijom po 25 kg.

SKLADIŠTENJE:

U suhoj prostoriji na paleti.

ROK UPOTREBE:

U neotvorenoj ambalaži 6 mjeseci.

Vatrostalni materijali

PRIMJENA:

U industrijskim pećima izloženim visokim temperaturama, abraziji, djelovanju alkalija. Ovaj beton pokazuje izuzetnu stabilnost kod naglih temperaturnih promjena (termo šokova).

UGRADNJA:  

  • Beton se u suhom stanju dobro izmiješa u čistoj miješalici u trajanju od 1 min.
  • Potreban dodatak vode je 6,5 (%) a preporučuje se dodavanje odjednom. Ugradnja se vrši vibriranjem. Veće površine se moraju podijeliti na manja polja 0,8×0,8 m, pri čemu treba predvidjeti i fuge.
  • Šabloni se prethodno očiste, premažu sredstvom za šablone radi boljeg vađenja. Vrijeme pripreme je 120 min., kod temperature zraka +20 (0C). Kod nižih temperatura zraka vrijeme pripreme se produžava, a kod viših reducira. Vrijeme vezivanja do uklanjanja obloge je 7-8 sati, zavisno od debljine sloja. Ugradnja se ne smije vršiti na temperaturi ispod +5 (0C). Ukoliko se ugradnja vrši na preostali ozid od vatrostalnog materijala, isti treba prethodno navlažiti. Sidra treba prethodno premazati.
  • Nakon vezivanja sušenje na zraku traje 24h. Od 20 (0C) do 120 (0C) zagrijavati brzinom 15 (0C/h). Na 120 (0C) držati 5h ili sve dotle dok ne prestane isparavanje. Od 120 (0C) do 300 (0C) zagrijavati brzinom 50 (0C). Na 300 (0C) držati 4h. Od 300 (0C) do 550 (0C) zagrijavati brzinom 50 (0C/h). Na 550 (0C) držati 4h. Od 550 (0C) do radne temperature zagrijavati brzinom 50 (0C/h). Na radnoj temperaturi držati 4h a potom lagano ohladiti do 20 (0C) i vizualno pregledati.