OSNOVNI MATERIJAL:

Vatrostalni agregat

POTROŠNJA:

cca 1 t/m3

PAKIRANJE:

Papirnate vrećice po 3 kg.

SKLADIŠTENJE:

U suhoj prostoriji na paleti.

ROK UPOTREBE:

Neograničen.

Vatrostalni materijali

PRIMJENA:

Koristi se za proizvodnju vatrostalnih maltera u kombinaciji sa keramičkim vezivom i aditivima. Šamotno brašno zamiješano sa staklenom vodom se koristi kao malter za popravke ložišta peći u domaćinstvu, zidanje kamina i dimovodnih cijevi.