OSNOVNI MATERIJAL:

Vatrostalni agregat, vatrostalna glina, aditivi.

POTROŠNJA:

cca 2,5 kg suhog materijala/m2.

PAKIRANJE:

Višeslojne papirnate vreće sa zaštitnom folijom po 20 kg.

SKLADIŠTENJE:

U suhoj prostoriji na paleti.

ROK UPOTREBE:

U neotvorenoj ambalaži neograničen.

PRIMJENA:

Za ozid šamotnih opeka.

UGRADNJA:  

Šamotna opeka na koju se nanosi malter mora biti suha i bez prašine. Miješanje maltera vrši se u miješalici ili ručno i to prvo 2 min. u suhom stanju a zatim još 5 min. nakon dodatka odgovarajuće količine vode. Voda mora biti čista, temperature 15-20 ( 0C ).

Izmiješani malter ostaviti da stoji 5-10 min. a zatim ga ponovo kratko promiješati kada postaje spreman za upotrebu.

Najniža dozvoljena temperatura pri ugradnji je +5 (0C ).