OSNOVNI MATERIJAL:

Vatrostalni izolacioni agregat, vatrostalni cement

POTROŠNJA:

1,20 t/m3.

PAKIRANJE:

Višeslojne papirnate vreće sa zaštitnom folijom.

SKLADIŠTENJE:

U suhoj prostoriji na paleti.

ROK UPOTREBE:

U neotvorenoj ambalaži 6 mjeseci.

PRIMJENA:

Za radne temperature do 1000 ( 0C ).

UGRADNJA:  

Miješanje materijala se vrši u čistoj miješalici ili ručno 2 min. u suhom stanju a zatim još 5 min. nakon dodatka 30-35 litara vode na 100 kg suhe mase. Zamiješani materijal se ugrađuje postupkom livenja. Voda mora biti čista, temperature 15 -20 ( 0C ).

Preporučuje se ugradnja betona na temperaturi +5 (0C ) do 30 ( 0C ).

Prethodno se postavi oplata, koja mora biti čvrsta i premazana zaštitnim premazom.

Po okončanju livenja površinu zaravnati. U periodu vezivanja i očvršćivanja koje traje 24 sata beton održavati vlažnim.

Period sušenja na zraku traje 48 sati nakon čega može početi zagrijavanje po režimu kako slijedi:

  • Zagrijavanje do 150 ( 0C ) u roku od 24 sata.
  • Držanje na temperaturi 150 (0C ) 10 sati.
  • Zagrijavanje od 150 (0C ) do 380 ( 0C ) brzinom 7 ( 0C/h ).
  • Držanje na temperaturi 380 ( 0C ) 10 sati.
  • Zagrijavanje od 380 ( 0C ) do radne temperature brzinom 50 (0C/h ).