OSNOVNI MATERIJAL:

Visokoaluminatni agregat, aditivi

POTROŠNJA:

3,0 t/m3.

PAKIRANJE:

Višeslojne papirnate vreće sa zaštitnom folijom.

SKLADIŠTENJE:

U suhoj prostoriji na paleti.

ROK UPOTREBE:

U neotvorenoj ambalaži 6 mjeseci.

Vatrostalni materijali

PRIMJENA:

Koristi se za gorionik i izlaznu zonu rotacione peći u cementnoj industriji, kao i za sva mjesta u industrijskim pećima izloženih visokim temperaturama, abraziji, temperaturnim promjenama i djelovanju alkalija.

UGRADNJA:  

  • Nisko cementni vatrostalni beton se dobro izmiješa u čistoj miješalici. Vrijeme miješanja u suhom stanju je 1 min.
  • Potreban dodatak vode je 5,13 (%) a preporučuje se dodavanje odjednom.
  • Ugradnja se vrši vibriranjem. Veće površine se moraju podijeliti na manja polja 0,8×0,8 m, pri čemu treba predvidjeti i fuge. Šabloni se prethodno očiste, premažu sredstvom za šablone radi boljeg vađenja. Vrijeme pripreme je 60-90 min., kod temperature zraka +20(0C).
  • Kod nižih temperatura zraka vrijeme pripreme se produžava, a kod viših reducira. Vrijeme vezivanja do uklanjanja obloge je 5-6 sati, zavisno od debljine sloja. Ugradnja se ne smije vršiti na temperaturi ispod +5(0C). Ukoliko se ugradnja vrši na preostali ozid od vatrostalnog materijala, isti treba prethodno navlažiti. Sidra treba prethodno premazati.
  • Nakon vezivanja sušenje na zraku traje 24h. Od 20(0C) do 120(0C) zagrijavati brzinom 15(0C/h). Na 120(0C) držati 5h ili sve dotle dok ne prestane isparavanje. Od 120(0C) do 300(0C) zagrijavati brzinom 50(0C/h). Na 300(0C) držati 4h. Od 300(0C) do 550(0C) zagrijavati brzinom 50(0C/h). Na 550(0C) držati 4h. Od 550(0C) do radne temperature zagrijavati brzinom od 50(0C/h). Na radnoj temperaturi držati 4h a potom lagano ohladiti do 20(0C) i vizualno pregledati.