OSNOVNI MATERIJAL:

Visokoaluminatni agregat, vatrostalni cement

POTROŠNJA:

2,8 t/m3.

PAKIRANJE:

Višeslojne papirnate vreće sa zaštitnom folijom po 25 kg.

SKLADIŠTENJE:

U suhoj prostoriji na paleti.

ROK UPOTREBE:

U neotvorenoj ambalaži 6 mjeseci.

Termobeton tb-10

Termobeton TB-10

PRIMJENA:

Termobeton TB-10 koristi se za izradu i sanaciju vatrostalnih obloga u agregatima za temperature do 1600 (0C) ( U proizvodnji čelika, u elektrolučnim pećima, u niskofrekventnim indukcionim pećima, u agregatima za proizvodnju silicija i ferosilicija, rotacionim pećima,…).

UGRADNJA:  

  • Vatrostalni Termobeton TB-10 se ugrađuje torkretiranjem i ručnim nanošenjem.
  • Vatrostalni Termobeton TB-10 se ugrađuje livenjem i vibriranjem.
  • Podloga mora biti temeljito očišćena, sa navarenim sidrima.
  • Materijal se miješa u čistoj miješalici 2 min. u suhom stanju a zatim još 6 min. nakon dodatka 8 – 8,5 litara vode na 100 kg suhe mase. Potrebna količina vode doda se odjednom. Voda mora da bude čista, temperature 15-20 (0C).
  • Prethodno se postavi oplata, koja mora biti čista i premazana zaštitnim premazom. Kod radova većeg obima ne smije se vršiti prekidanje radova. Po okončanju radova površina se zaravna.
  • U periodu očvršćivanja, koji traje 24h beton održavati vlažnim (Vlažne krpe ili spužve staviti na beton 20 min. po ugradnji i vlažiti svakih 2sata. Sušenje na zraku traje 24sata, zatim se zagrije do 150 (0C) i drži 12h. Brzina podizanja temperature od 150 (0C) do 650 (0C) iznosi 15 (0C/h) na 650 (0C) držati temperaturu konstantnom 10h a zatim zagrijati do radne temperature brzinom 50 0C/h.
  • Dozvoljena temperatura pri ugradnji je +5 do +30 (0C), a ako je niža dodavati aditive protiv mržnjenja.