PAKIRANJE:

Plastične boce po 1 litar ili u plastičnu ambalažu po želji kupca (kod isporuke većih količina).

SKLADIŠTENJE:

U neotvorenoj ambalaži na temperaturi od +5C do +30C.

ROK UPOTREBE:

U neotvorenoj ambalaži 12 mjeseci.

STAKLENA VODA je prozirna do blago mutna, alkalna tekućina po kemijskom sastavu NATRIJEV SILIKAT (3Na2OX2SiO2).

PRIMJENA:

Upotrebljava se zajedno sa VATROSTALNIM KITOM-K ili sa ŠAMOTNIM BRAŠNOM koji nalaze svoju primjenu pri obzidavanju ložišta peći u domaćinstvu, kamina, krušnih peći i dimovodnih cijevi.

NAČIN UPOTREBE:

U čistu posudu staviti STAKLENU VODU i postepeno uz intenzivno miješanje dodavati VATROSTALNI KIT-K ili ŠAMOTNO BRAŠNO do odgovarajuće gustine.

Smjesu dobro izmiješati i ugraditi u roku od 30 minuta.

NAPOMENA: Prilikom upotrebe staklene vode potrebno je koristiti osobna zaštitna sredstva. Izbjegavati direktan kontakt sa očima i kožom. Polivene dijelove tijela treba dobro isprati sa vodom.